Explosie en vlammenzee legt oliebollenkraam voor het goede doel in de as