Steeds meer gezinnen naar de Voedselbank: 37.000 nieuwe aanmeldingen in 2020