NS: eerste effecten staking buiten Zuid-Holland worden merkbaar