Meer mensen met hoger inkomen zochten vorig jaar financiële hulp