Meer mensen met geldzorgen dan ooit: 'Duik niet in de slachtofferrol'