'Jongeren boos en verdrietig om krapte op woningmarkt'