Bewoners 'smurfendorp' in het Groningse Kropswolde mogen niet permanent in hun recreatiewoningen wonen