Orka met moeite in leven gehouden, maar zorg neemt toe: 'Dit is geen goed teken'