Gezin uit Emmen neemt per abuis zwarte slang mee van vakantieadres