1500 festivalgangers dansen als vanouds tijdens proeffestival Biddinghuizen