Plotselinge corona-uitbraak in verpleeghuis Maassluis te wijten aan verkeerde ventilatie

1213787