Herdenkingsplek voor Aart Staartjes in zijn woonplaats Dronrijp