Charlotte zoekt uit: kunnen vrouwen al op meer plekken plassen?