Charlotte zoekt uit: hoe zit het met de schadeafhandeling van de Groningers?