CBR blundert: medische gegevens cliënten toegevoegd aan dossiers van anderen

Video Hart van Nederland