Bewoners van failliet camping Anloo afgesloten van de buitenwereld