Buurtbewoners zijn afvaldumpingen zat en nemen heft in eigen handen