Staatsbosbeheer: 'Emotie bij actievoerders begrijpelijk'