Bewoners lijnrecht tegenover Vestia in rechtszaal: 'Wij vertikken het om te vertrekken!'