Betere samenwerking moet voor minder verkeersdoden zorgen