Belaagde pedo-activist Nelson: 'Pijnlijk dat mensen vrije woord niet respecteren'