Andries met PTSS mag schapen drijven op militair terrein