Zes nertsenbedrijven worden geruimd vanwege corona, stopregeling voor fokkers