Gezondheid

Viruswaarheid verliest rechtszaak, mondkapjesplicht blijft van kracht in Amsterdam

Het dragen van een mondkapje op drukke plekken in Amsterdam blijft verplicht. Dat heeft de rechter in Amsterdam bepaald. Onder meer protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink hadden een kort geding aangespannen.

Het twee partijen vinden dat de mondkapjesplicht inbreuk maakt op hun grondrechten. Ze eisten daarom dat de veiligheidsregio afziet van de verplichting om een mondkapje te dragen op vijf drukke locaties in de stad. Sinds 5 augustus geldt die verplichting in onder meer het Wallengebied en op de Albert Cuyp.

Niet onrechtmatig

“De rechter kan toetsen of een regeling al dan niet rechtmatig is, maar moet dat terughoudend doen. Zeker in kort geding”, schrijft de rechtbank in een toelichting. “Er wordt verschillend gedacht over de vraag of de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening – juridisch gezien – mocht uitvaardigden. Het is dus niet overduidelijk. Daarom komt de rechter, terughoudend toetsend, tot de conclusie: het is niet onrechtmatig.”

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland besloot tot de mondkapjesplicht omdat andere maatregelen niet voldoende bleken te zijn.

‘Alternatief mondkapjesplicht is nog ingrijpender’

Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid vroeg de rechter maandag tijdens de behandeling van het kort geding de verplichting tot het dragen van een “nutteloos stukje stof op het gezicht” per direct buiten werking te stellen. Volgens Pols heeft de mondkapjesplicht grote gevolgen voor de “fysieke, sociale en psychologische gezondheid”.

De advocaat van de veiligheidsregio reageerde dat er eigenlijk geen andere keuze was. Deze maatregel volgde volgens haar nadat eerder getroffen maatregelen, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer en een verbod op verkoop van alcohol in winkels op de Wallen, niet voldoende waren gebleken. “Het alternatief is om gebieden helemaal af te sluiten voor publiek en dat is nog een veel ingrijpendere maatregel.”

ANP / Redactie