Politiek

Viruswaanzin teleurgesteld over uitspraak rechter: 'Een klap in het gezicht van de Nederlandse rechtsstaat'

Teleurstelling bij Viruswaanzin over de uitspraak van de rechter in het kortgeding tegen de Nederlandse staat. De actiegroep wilde dat alle coronamaatregelen geschrapt worden, maar de rechter oordeelt dat de maatregelen van de overheid niet onrechtmatig zijn en dus gewoon blijven gelden.

“Dit is een teleurstelling. Niet alleen voor ons, maar voor heel Nederland”, zegt jurist Jeroen Pols van Viruswaanzin. “Grondrechten worden hiermee ingeperkt. Het is een klap in het gezicht van de Nederlandse rechtsstaat.”

Geen verrassing

In het schriftelijk vonnis van de rechtbank staat dat ‘De Staat voldoende zorgvuldig handelt. Want vooraf wordt steeds advies van een team deskundigen verenigd in het Outbreak Management Team ingewonnen.’ Volgens Pols kwam de uitspraak van de rechter niet als een verrassing, maar hij vindt het wel vreemd op wat voor gronden het besluit is genomen. De Staat zou op veel argumenten van de actiegroep niet zijn ingegaan, zoals dat de maatregelen disproportioneel zouden zijn. Volgens Pols doet de rechter ‘veel aannames’ in deze zaak.

De rechter schaart de kritiek onder “populairwetenschappelijke discussie over aard, ernst en aanpak van het coronavirus” maar dat dit niet betekent dat de door de overheid gekozen aanpak onjuist is. “Het gaat hierbij niet alleen om de ernst van de ziekteverschijnselen en (een schatting van) het percentage besmette mensen dat aan de ziekte zal overlijden, maar ook om het risico op massale besmetting en verspreiding en als gevolg daarvan overbelasting van het zorgsysteem.

De Staat komt bij zijn afweging van al deze belangen een grote mate van beoordelingsvrijheid toe. Het is niet aan de rechter in kort geding om een ‘battle of experts’ te beslechten”, concludeert de rechter. Ze noemt de maatregelen, die bovendien al zijn versoepeld “niet disproportioneel”.

Wraking en demonstreren

Het kort geding diende al op donderdag 25 juni, maar lag tijdelijk stil omdat Viruswaanzin vond dat de rechter bevooroordeeld was. De wrakingskamer besloot echter dat de rechter niet hoefde te worden vervangen.

Eerder verloor Viruswaanzin twee keer een kort geding tegen het uitvaardigen van een demonstratieverbod op het Malieveld. De actiegroep wil op 1 augustus weer demonstreren. De groep is bezig met de voorbereidingen van een kort geding tegen het RIVM. Pols: “Dit is een stap in een lange strijd. We hebben desondanks veel gewonnen, want we hebben laten zien dat de Staat niet bereid is uitleg te geven.”