Politiek

Verpleegkundigen en verzorgenden ontevreden over miljoenennota

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 vindt de plannen van het kabinet voor de zorg niet genoeg, zegt ze in een reactie op de Troonrede.

“De voorgestelde plannen van het kabinet zijn niet vooruitstrevend. Ze bieden geen structurele oplossingen. De personeelstekorten lopen op, de werkdruk is al lang veel te hoog, er wordt te weinig geluisterd naar verpleegkundigen en verzorgenden en het salaris staat al lang niet meer in verhouding tot de zwaarte en de risico’s van het vak”, aldus voorzitter Stella Salden.

Lees ook: Troonrede koning: we moeten ons schrap zetten voor gevolgen zware economische terugslag

Dat er meer aandacht is voor opleiding en omscholing, vindt NU’91 wel een goed punt. “Door de coronacrisis wordt verwacht dat meer mensen werkloos raken. “Als we op deze manier nieuwe mensen kunnen enthousiasmeren voor dit vak, draagt dit zeker bij aan het terugdringen van de tekorten.” Maar als de werksituatie blijft zoals nu, bestaat het risico dat ze ook weer snel verdwijnen, vreest NU’91.

Verzekeraars

De zorgverzekeraars roepen “een volgend kabinet” op om, samen met de zorgsector, kritisch te kijken naar welke zorg echt nodig is en daarbij slimme keuzes te maken.

“Nederland moet hard aan de slag om ook de komende jaren de zorg voor alle Nederlanders toegankelijk te houden”, zegt van Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. “Om de druk op de zorg te verminderen, moet geïnvesteerd worden in onder meer preventie, maatschappelijke ondersteuning, digitale zorg en arbeidsbesparende technologie.” Hij ziet dat al wel deels terug in de begroting.

ANP