Opmerkelijk

Tien minuten te lang op de schommel: voor straf naar de rechter

Drie pubers uit Breda en Made moeten volgende maand voor de rechter verschijnen, omdat ze anderhalf jaar geleden te lang op een schommel hebben gezeten. Kees Jan zat met twee vrienden in een speeltuin in Breda waar je tot 22.00 uur mag zijn. Daarna is het verboden.

Toch bleven de scholieren langer zitten en kregen ze een boete van een handhaver. Er werd tegen de boete in beroep gegaan. Daarom moeten de pubers nu 18 maanden later voor de rechter verschijnen.

Schommelboete

De moeder van een Kees Jan snapt niks van de boete. “De handhavers hadden ook gewoon een waarschuwing kunnen geven”, zegt Marleen van Boxel over de boete van €57,-. “Mijn zoon zal in de speeltuin wat hebben gelachen, maar niet veel overlast veroorzaakt.”

In plaats van de boete te betalen besloot Marleen een bezwaarbrief te schrijven in de hoop dat de boete wordt kwijtgescholden.

Vervelend staartje

Na het versturen van het bezwaarbrief kregen de drie vrienden alleen een bevestiging dat het document was binnengekomen. Daarna bleef het bijna anderhalf jaar stil. Ze dachten dat de zaak in stilte geseponeerd was tot vlak voor kerst een brief op de deurmat valt.

“Daar stond in dat mijn zoon op 13 februari voor de rechter moet verschijnen. Als hij niet zelf verschijnt dan komt de politie hem thuis ophalen”, zegt Marleen. “Dat vind ik niet normaal bij een minderjarige jongen.”

Ze verbaast zich ook over de tijd die wordt ingepland bij de toch al drukke rechter. De zaak wordt uitgesmeerd over drie dagen. Op de ene dag Kees Jan, de dag erna een van zijn vrienden en de dag daarna de laatste vriend.

Normale procedure

Het Openbaar Ministerie laat in een reactie weten het te betreuren dat het zo lang heeft geduurd voor er duidelijkheid komt voor de pubers. “Deze procedure is een normale gang van zaken. Helaas is de doorlooptijd hiervoor wel lang. Maar een ieder heeft het recht om in verzet te gaan, en uit te leggen waarom je het niet eens bent met een opgelegde strafbeschikking. Een rechtszaak geeft betrokkenen de kans om hun verhaal nog eens te doen.”

De pubers moeten op drie verschillende dagen naar de rechter, omdat het Openbaar Ministerie het voorval als drie verschillende zaken ziet. Elke zaak wordt apart ingepland.