Gezondheid

Voor zevende jaar op rij een stijging aantal meldingen over verwarde personen

Voor het zevende jaar op rij is het aantal meldingen van personen met verward gedrag landelijk gestegen. In 2012 registreerde de politie nog 44,5 duizend incidenten, vorig jaar waren dit er bijna honderdduizend.

Dat blijkt uit politiecijfers opgevraagd door Localfocus.

De politie noteerde landelijk 99.623 meldingen. Dat zijn ruim 9.000 meldingen meer dan het jaar daarvoor. Gemiddeld kwamen er op een dag 27 meldingen binnen over mensen die mogelijk in psychische nood zijn en een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen vormen. In Zuid-Holland werden er de meeste meldingen gemaakt, 22.685. Niet in elke provincie steeg het aantal meldingen, in Friesland daalde het van 5.148 meldingen naar 4.834.

Bekijk hieronder hoeveel meldingen van verwarde personen er zijn gemaakt in jouw provincie: 

  • In de noordelijke provincies Groningen (7,8 incidenten per duizend inwoners) en Friesland (7,5) is het aantal incidenten het hoogst.
  • Ook in Zeeland, Drenthe, en Zuid- en Noord-Holland worden bovengemiddeld veel incidenten met verwarde of overspannen personen geregistreerd.
  • Gekeken naar de cijfers per gemeente vallen Goes, Zutphen, Vlissingen en Zandvoort op door het (naar verhouding) hoge aantal incidenten.

Diverse problemen

Psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslaving en andere stressvolle levensgebeurtenissen. Achter de meldingen van ‘(overlast door) verwarde of overspannen personen’ gaan vaak diverse problemen schuil. Volgens Henk van Dijk, landelijk programmaleider ‘personen met verward gedrag’ bij de nationale politie, treffen zij ‘in de eerste plaats personen aan die in de war zijn en is er soms een combinatie met overlast’.

Van Dijk: ”Denk bijvoorbeeld aan iemand die haar hele huisraad uit het raam gooit of een bovenbuurman die uit angst voor zijn eigen waanbeelden gaat schreeuwen. Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderen”. Een eenduidige verklaring voor de jarenlange toename van het aantal meldingen van personen met verward gedrag is er volgens Van Dijk niet.

Politiecel

Problemen met verwarde personen worden vaak afgehandeld door de politie. Mensen met verward gedrag worden geregeld in een politieauto naar het bureau gebracht, om daar een poosje in een politiecel te belanden. Volgens Henk van Dijk van de politie komt dat tegenwoordig wel minder vaak voor. ”Inmiddels heeft zo’n driekwart van het land speciale opvanglocaties”, laat de programmaleider van de politie weten.

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid wil dat de gemeenten de regie nemen over de aanpak van verwarde personen. Sinds oktober 2018 wordt verwacht dat zij een ‘goed werkende aanpak’ hebben. In december van vorig jaar schreef het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een rapport dat ongeveer een derde van de gemeenten –  die reageerden op de vragenlijst – dit nog niet hebben. Een gebrek aan financiering wordt vaak genoemd als belemmering.