Gezondheid

Sterftecijfer in Nederland voor het eerst sinds coronapiek weer lager dan 'normaal'

In de week van 11 tot en met 17 mei wordt het aantal overledenen geschat op bijna 2850. Daarmee zit het sterftecijfer zo’n 200 onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Opvallend, want in de weken ervoor overleden juist meer mensen dan normaal.

In 2020 overleden er tot en met week 10 (tot en met 8 maart) gemiddeld 3134 mensen per week, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarna steeg de sterfte naar een maximum van 5079 in week 14.

Minder coronadoden

Dat had alles te maken met de sterfte vanwege het coronavirus. Nu er steeds minder mensen komen te overlijden door het virus, is het sterftecijfers dus voor het eerst weer onder ‘normaal’ gekomen. Daarmee lijkt een einde te komen aan een periode waarin het aantal sterfgevallen duidelijk hoger was.

Lees ook: Demografen: corona eist net iets meer levens dan zware griepgolf

Volgens het CBS is het bekend dat na een periode van hogere sterfte, vaak een periode volgt van lagere sterfte. Ook na de verhoogde sterfte tijdens de griepepidemie in 2018 was er een periode van ongeveer zes weken waarin de sterfte lager lag.

Vooral minder ouderen overleden

Het aantal overledenen daalt sinds week 14 in alle leeftijdsgroepen. In week 20 is de sterfte in alle leeftijdsgroepen lager dan wat normaal is voor de tijd van het jaar. Onder 80-plussers is de sterfte in week 20 zelfs net lager dan gebruikelijk.

De ondersterfte in week 20 betekent echter niet dat er geen mensen meer overlijden aan corona. In die week zijn vooralsnog 159 overleden COVID-19-patiënten aan het RIVM gemeld.

Lees ook: Klopt het sterftecijfer door corona in Nederland nu wel of niet?