Gezondheid

Schoolbesturen staan nog voor veel uitdagingen na 'gemoedelijke' heropening

De heropening van de basisscholen is over het algemeen “gemoedelijk en goed” verlopen. Dat vat de PO-Raad samen na de eerste schooldag in acht weken tijd.

Volg ons liveblog voor het belangrijkste nieuws over het coronavirus in Nederland

De sectororganisatie, die de schoolbesturen vertegenwoordigt, ziet dat scholen nog voor veel uitdagingen staan: “Hoe staat het ervoor met de gezondheid en aanwezigheid van medewerkers en leerlingen? Wat hebben de leerlingen wel of niet geleerd in de afgelopen weken?”

1000-stukjespuzzel leggen

Het voorbereiden van de heropening was een flinke klus. Leerlingen moeten de helft van de tijd les krijgen en iedere school vult dat op zijn eigen manier in. Dat vergde veel afstemming met leraren, ouders en de buitenschoolse opvang. “Roosters maken voelde soms als een 1000-stukjespuzzel leggen”, aldus de PO-Raad.

Ook fysiek maakten scholen tal van aanpassingen, van de opstelling in lokalen tot en met looproutes voor ouders en zogeheten “kiss & rides” waar ze hun kinderen mochten brengen. Volwassenen worden immers geacht anderhalve meter afstand te bewaren om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen. Kinderen hoeven dat niet, maar ze moeten als het even kan wel afstand bewaren tot hun leerkrachten.

Niet alle kinderen gaan nog naar school

De meeste kinderen gaan weer naar de basisschool, maar sommige ouders laten hun kind nog thuis. Dat kan bijvoorbeeld omdat het kind (milde) klachten aan de luchtwegen heeft. Maar er zijn ook ouders die hun kind thuishouden omdat ze zelf uit een risicogroep komen – of het simpelweg niet aandurven. De Rotterdamse scholenkoepel BOOR, die het openbaar onderwijs in de stad verzorgt, schat dat gemiddeld 20 procent van de kinderen thuisbleef. De lessen en het halen en brengen van kinderen verliep goed. “Ouders blijven goed op afstand of in de auto”, laat een woordvoerster weten.

Op de 36 scholen van de Eindhovense koepel SKPO lag de opkomst hoger: daar bleef ongeveer 5 procent van de kinderen thuis. Bestuurder Ingrid Sluiter sprak van een “fijne, blije dag” zonder incidenten. Scholen gaan de komende tijd coulant om met ouders die huiverig zijn om hun kinderen naar school te brengen. Leraren en schoolleiders gaan met die ouders in gesprek. Maar de leerplicht is ook gewoon van toepassing, dus vroeg of laat moeten alle kinderen weer naar school.