Politiek

Samen naar School-klas strijdt om erkenning in de Tweede Kamer

Ruim 10.000 kinderen met een beperking kunnen nog altijd niet naar school, zo meldde de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind afgelopen september. Een mogelijke oplossing voor dit probleem zijn de zogenoemde ‘Samen naar School-klassen’. Deze klassen worden echter nog niet erkent als onderwijsvorm, met alle gevolgen van dien.

Lees ook: Zo kan de autistische Nilla (5) toch naar school: de ‘Samen naar school-klas’

Woensdagmiddag debatteerden Kamerleden met de betrokken ministers, Arie Slob (Onderwijs) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), over de onderwerpen Zorg en Onderwijs. Het perfecte moment om de problemen die de initiatiefnemers van de Samen naar School-klassen ondervinden, nogmaals aan te kaarten.

Samen naar School-klas

In een Samen naar School-klas krijgen gehandicapte kinderen voor wie een reguliere klas te hoog gegrepen is, maar speciaal onderwijs niet nodig blijkt, les met intensieve begeleiding binnen de muren van een reguliere school. Op deze manier blijven de kinderen tussen hun leeftijdsgenootjes en eindigen ze niet zonder les thuis.

Nicolas Rump

De 8-jarige Nicolas Rump uit Nijmegen is een van de kinderen die naar een Samen naar School-klas gaat. Hij heeft een ontwikkelingsachterstand, waardoor hij niet naar een reguliere klas kan. Zonder de Samen naar School-klas had Nicolas eenzaam thuis gezeten.

“Hij vindt het super fijn om bij andere kinderen te zijn”, laat zijn vader Maikel weten. “Hij is heel sociaal, dus het is niets voor hem om thuis te zitten. Dat zou vereenzaming betekenen. Ieder kind heeft recht op aandacht en school.”

Niet erkend als onderwijsinstelling

Omdat de speciale klas op dit moment niet erkend wordt als onderwijsinstelling, worden ze gefinancierd vanuit het zorgbudget van de gemeente. Daarnaast moeten kinderen die naar deze klassen willen een leerplichtontheffing aanvragen, aangezien ze officieel niet naar school gaan.

“Als kinderen een leerplichtontheffing krijgen, wordt alles betaald vanuit het zorgbudget”, laat de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten. “Dit omdat wij officieel een zorginstelling zijn. Om ook geld uit het onderwijsbudget te krijgen, moeten de klassen officieel erkend worden.”

De commissie wil dit graag voor elkaar krijgen om op die manier nog beter onderwijs aan een kwetsbare doelgroep te kunnen aanbieden. “Als wij er niet zouden zijn, zouden deze kinderen thuis zitten”, vertelt de commissie.