Gezondheid

Routekaart coronamaatregelen uitgelekt: risiconiveau's en extra stappen

Premier Rutte en minister Hugo de Jonge maken dinsdagavond bekend welke coronamaatregelen worden genomen of verder worden aangescherpt omdat de besmettingscijfers maar blijven stijgen, maar de Volkskrant heeft de hand al weten te leggen op de ‘routekaart‘ met, waarschijnlijk, de aan te kondigen maatregelen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Daaruit blijkt dat de zeven basisregels – uiteraard – van kracht blijven: houd 1,5 meter afstand van anderen, was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog, blijf bij klachten thuis en laat je testen en als je koorts hebt blijft het hele gezin thuis, vermijd drukke plekken, werk zoveel mogelijk thuis, draag zoveel mogelijk een mondkapje in publieke binnenruimtes en mondkapjes blijven verplicht in het OV.

Landelijke risiconiveau’s

De routekaart bevat twee categorieën van maatregelen: stappen die sowieso worden genomen als er de besmettingen een bepaald niveau bereiken, en maatregelen die worden overwogen. Het kabinet hanteert vier risiconiveau’s: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Zo worden bij ‘zeer ernstig’ eet- en drinkgelegenheden gesloten en worden sportwedstrijden voor volwassenen verboden. Haagse bronnen kunnen desgevraagd niet aan Hart van Nederland bevestigen of dit de definitieve routekaart is.

De cijfers van de laatste dagen zitten in de buurt van, of overschrijden, al de waarden van het “zeer ernstige” niveau. Een aantal aanstaande maatregelen dat deze week al uitlekte, komt ook voor in het lijstje onder “zeer ernstig”.

Op dit moment zitten de verantwoordelijke ministers van het kabinet bijeen om de laatste zaken te bespreken. Er wordt dus nog tot op het laatste moment gesleuteld aan de routekaart. De definitieve versie wordt dinsdag tijdens de persconferentie van Rutte en De Jonge gepresenteerd. Dan wordt ook duidelijk in welk risiconiveau Nederland zich nu bevindt.

Risiconiveau 3

Bij risiconiveau 3 (‘ernstig’) waarbij meer dan 150 mensen op 100.000 inwoners in een week positief testen, treden de volgende maatregelen in werking:

Samenkomen
• Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen (excl.
kinderen tot 13 jaar)
• Verbieden van bijeenkomsten in publieke plaatsen groter dan 30 (binnen)
of 40 (buiten) personen
• Verbieden van publiek bij wedstrijden, professionals en amateurs.
• Reserveren tijdsslot in sectoren met bezoekersstromen (bijvoorbeeld
pretparken, musea e.d.). Veiligheidsregio’s bepalen per locatie het
maximum aantal toe te laten bezoekers.
Opening- en sluitingstijden
• Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden om 22.00 uur, laatste inloop
om 21.00 uur
• Sluiting van (sport)kantines
Overige maatregelen
• Thuiswerken, tenzij het niet kan. Afspraken met werkgevers en vakbonden
over striktere naleving van bestaande protocollen.
• De DPG heeft contact met zorginstellingen in de langdurige zorg over extra
te nemen maatregelen met name over:
– het verder beperken bezoek (m.u.v. palliatieve fase en
jeugdhulpaanbieders);
– het verder verkleinen of scheiden van de dagbesteding tussen bewoners
van een instelling en andere deelnemers.
• Intensievere doelgroepencommunicatie
• Voor vakanties in het binnenland geldt dringend advies blijf zo veel
mogelijk op je vakantieadres, reis zo min mogelijk, beperk het aantal
uitstapjes en vermijd drukke momenten.
• Voor reizen naar het buitenland, volg de reisadviezen van Buitenlandse
Zaken.
• Registratieplicht, triage en reservering voor contactberoepen.

Risiconiveau 4

Bij risiconiveau 4 (‘zeer ernstig’) waarbij meer dan 250 mensen op 100.000 inwoners in een week positief testen, treden de volgende maatregelen in werking:

Samenkomen
• Dringend advies om thuisbezoek te beperken tot 3 personen (excl.
kinderen tot 13 jaar); max. 1 groep per dag.
• Verbod op alle evenementen (m.u.v. markten, drive-in bioscopen/
theaters, beurzen, congressen en wedstrijden
• Beperken maximale groepsgrootte naar 4 personen
• Aantal personen per ruimte binnen: maximum 30 personen.
Openings- en sluitingstijden
• Sluiten van publieke ruimtes in (onderwijs)instellingen
• Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops. Sluiting geldt
alleen voor delen van locatie met horecafunctie.
• Sluiting detailhandel om 20:00u en geen koopavonden. (m.u.v.
levensmiddelenbranche)
Overige maatregelen
• Verbieden sportwedstrijden bij volwassen
• Verbieden sportwedstrijden bij jeugd
• Voor volwassenen geldt: alleen sportbeoefening op 1,5m afstand en
individueel of in groepsverband met niet meer dan 4 personen.
Uitzondering: kinderen tot 18 jaar.
• Verbod om na 20:00u in de openbare ruimte alcoholische dranken voor
handen te hebben of te nuttigen
• Verbod om na 20:00u alcoholische dranken te verkopen

Ook zijn er op alle risiconiveau’s maatregelen die overwegen kunnen worden. De volledige uitgelekte kaart is hier te zien.

ANP/Redactie