Dieren

Rechter: 'Staat liet terecht 60.000 dieren in Kootwijkerbroek ruimen om MKZ'

De hoogste economische rechter heeft beoordeeld dat de staat terecht 60.000 dieren ruimde die mogelijk besmet waren met het mond-en klauwzeer virus. Het college van Beroep voor het bedrijfsleven boog zich dinsdag over de zaak uit 2001.

Hierbij werden de vele dieren geruimd, ondanks dat slechts één kalf op een boerenbedrijf in de Veluwse gemeente met het virus werd vastgesteld.

Ziekte werd betwist

Hierdoor werden bij 246 bedrijven in de hele gemeente rond de 60.000 koeien, varkens en schapen preventief vernietigd. De zaak werd aangespannen door boeren. Zij hebben altijd betwist dat het kalf de ziekte bij zich droeg. De laboratoriumtesten, waarop het besluit was gebaseerd, waren niet overtuigend. Bovendien leek de uiterst besmettelijke ziekte zich niet verder te verspreiden.

Lees ook: Rechter oordeelt dinsdag: zijn tienduizenden dieren terecht geruimd tijdens de mkz-crisis?

Volgens de rechtbank hebben de boeren, verenigd in de stichting MKZ Crisis Kootwijkerbroek, echter niet kunnen aantonen dat in het laboratorium systematisch fouten zijn gemaakt of dat de monsters die werden onderzocht in het laboratorium zijn besmet met andere monsters. Daardoor heeft de Staat op goede gronden geconstateerd dat sprake was van besmetting met MKZ.

Daarom mochten de boerderijen worden geruimd, eerst in een straal van 1 kilometer rondom de besmette boerderij, later in een straal van 2 kilometer.

Slechts één kalf

“In eerste instantie werd gezegd dat bij het besmette bedrijf 455 dieren positief waren getest. Later is dit bijgesteld tot slechts een handjevol en uiteindelijk bleek het dus maar om een kalf te gaan”, zei Lau Jansen van de stichting Onderzoek MKZ-Crisis Kootwijkerbroek al eerder.

“Hoe ingrijpend die beslissing ook was, het is niet onevenredig”, zei de rechter. Hij constateerde wel dat de zaak veel te lang heeft geduurd en kende de boeren daarom een schadevergoeding toe. De boeren reageerden teleurgesteld op de uitspraak, maar zeiden dat ze niet anders hadden verwacht.