Proef met vrouwen op onderzeeboot geslaagd

Vrouwen op een onderzeeboot als ‘one of the crew’: het werkt. Dat is de uitkomst van een pilot van de Koninklijke Marine. Een jaar lang draaiden vier vrouwelijke bemanningsleden mee op een onderzeeboot die geen gescheiden voorzieningen heeft. Mannen en vrouwen door elkaar dus. Waar in het verleden nog werd gedacht dat dat problemen zou geven, blijkt dat nu niet het geval te zijn.

Vanwege de positieve ervaringen laat de marine per direct vrouwen toe als bemanningsleden bij de Onderzeedienst.

De Onderzeedienst was nog de enige plek binnen de Nederlandse Krijgsmacht waar vrouwen niet alle functies mochten vervullen. De varende functies stonden alleen open voor mannen die aan alle selectie-eisen voldoen. ”Het stond al vast dat de nieuwe generatie onderzeeboten gemengde bemanningen krijgen, maar afgelopen jaar hebben we ervaren dat het nu al goed mogelijk is”, aldus Groepscommandant Onderzeedienst KTZ Herman de Groot.

One-of-the-crew

Hoewel de politiek en organisatie aparte voorzieningen aan boord altijd als belangrijke voorwaarde voor gemengd varen beschouwden, laat de situatie bij (NATO-)partners zien dat het ook anders kan. Uit een recente inventarisatie bleek het ‘one-of-the-crew-concept’ zeer succesvol bij vergelijkbare onderzeediensten. In dit concept zijn er geen aparte voorzieningen aan boord voor vrouwen en wordt de bemanning als geheel gelijkwaardig gezien en behandeld.

Slechts kleine aanpassingen

”Met de pilot konden we vaststellen welke leefregels er moesten komen zodat vrouwen als ‘one of the crew’ mee kunnen draaien”, licht De Groot toe. Uit Canadees/Australisch onderzoek kwam naar voren dat het strikt scheiden van leefruimten en sanitair een spelbreker vormde bij de integratie van vrouwen aan boord. ”Op basis van die conclusie hebben we slechts kleinere aanpassingen gedaan om meer privacy te creëren. Aanpassingen die – zo later bleek – ook door de mannen in dank werden afgenomen.”