'Problemen in achterstandswijken worden steeds groter'

De problemen in achterstandswijken worden steeds groter waardoor de leefbaarheid afneemt. De overlast neemt toe en bewoners voelen zich steeds onveiliger in hun buurt.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties. Aedes waarschuwt dat veel buurten op het punt staan te veranderen in probleemgebieden als er nu niet wordt ingegrepen.

Volgens het onderzoek wonen er steeds meer mensen met verschillende sociale problemen in dezelfde wijken. Het gaat dan onder meer om bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een lichte verstandelijke beperking of met psychiatrische problemen.

In wijken met veel huurwoningen van woningcorporaties blijft de instroom van mensen met een laag inkomen groeien. Tegelijkertijd trekken huurders met een hoger inkomen steeds vaker weg uit de buurten.

ANP