Politiek

Oproep aan politiek: 'Doe meer om vermiste schoolkinderen te vinden'

Volgens Marc Dullaert, voorzitter kinderrechtenorganisatie KidsRights, moeten de politie en kinderbescherming uitzoeken wat er precies is gebeurd met vijfhonderd schoolkinderen die vermist zijn geraakt tijdens de coronacrisis.

Volgens voorzitter van de kinderrechtenorganisatie is het te gemakkelijk om deze taak te leggen bij de school of leerplichtambtenaar.

Van de radar

Toen in april de scholen moesten sluiten, verloren de scholen het contact met zo’n 5200 leerlingen. Nu de basisscholen weer deels open zijn, blijken nog steeds vijfhonderd leerlingen van de radar te zijn verdwenen.

Dit baart Dullaert zorgen, hij noemt het geen onderwijsprobleem maar een veiligheidsprobleem. Ook benadrukt hij dat door de lockdown huiselijk geweld is toegenomen. Hij neemt het de overheid kwalijk dat er te passief wordt opgetreden en wil dat er zo snel mogelijk een veiligheidsonderzoek komt: ”Als er al wekenlang geen contact is, moet de kinderbescherming of de politie langs. Want dan kan er echt sprake zijn van een ernstig veiligheidsrisico.”

Wijkagenten inzetten

Minister Slob vindt het terecht dat er zorgen zijn over kinderen die niet op school zitten en waarvan we niets weten. Hij is blij dat door gezamenlijke inspanningen het aantal al een stuk verkleind is, maar is het eens over het feit dat ieder kind dat nu thuiszit er zeker een te veel is.

Op dit moment wordt er samengewerkt met gemeenten, wijkagenten en wijkteams. In de afgelopen maanden is ook al gezamenlijk opgetrokken met ministerie van Justitie en Veiligheid en dit zal zo blijven. Daarbij waren ook boa’s en veiligheidsteams betrokken. Als het nodig is en het kan in bepaalde wijken kunnen wijkagenten ook bijdragen om zo de kinderen die nu nog vermist zijn te vinden, vertelt hij aan Hart van Nederland.

Uit onderzoek van KidsRight zou in ons land ongeveer acht procent van de kinderen onder de armoedegrens leven. Vooral kinderen van ouders die zzp’er zijn behoren worden door de coronacrisis geraakt.