Onderhandelingen nieuwe politie-cao volgens ACP vastgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe politie-cao zijn vastgelopen, meldt de politievakbond ACP. Het kabinet is “niet bereid extra geld te verstrekken om aan de looneis van de politiebonden te voldoen”, aldus de ACP mede namens andere politiebonden.

“Een doffe tegenvaller die bij onze leden veel teleurstelling zal oproepen – en ongetwijfeld de nodige actiebereidheid.”

De politiebonden eisen een structurele loonsverhoging van 2,5 procent in zestien maanden tijd, en twee keer een eenmalige uitkering van respectievelijk 350 en 300 euro bruto.

Meningsverschil loonontwikkeling

Volgens de politieleiding waren de onderhandelende partijen elkaar dicht genaderd op verschillende cao-onderwerpen, maar bestond er nog verschil van mening over de loonontwikkeling. Daarom is besloten de kwestie voor te leggen aan het kabinet. En dat liet vrijdag weten dat “de beschikbare loonruimte voor de publieke sector voldoende is om voor 2021 koopkrachtbehoud mogelijk te maken.

Vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis ziet het kabinet geen financiële mogelijkheden om de loonruimte verder te verhogen”, aldus de politie in een persverklaring.

Sinds half oktober wordt er al over de nieuwe politie-cao onderhandeld. Het huidige akkoord loopt op 31 december af. Het korps telt 63.000 fulltimebanen, waarvan ongeveer 50.000 operationeel. De politie is naar eigen zeggen de grootste werkgever van Nederland.

ANP