Politiek

Onbevoegden in grote steden voor de klas in strijd tegen lerarentekort, maar lost het probleem niet op

De grote steden krijgen de komende vier jaar 116 miljoen euro om het nijpende lerarentekort tegen te gaan. Ze krijgen bovendien toestemming om als het niet anders kan mensen zonder lesbevoegdheid voor de klas te zetten. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob woensdag.

Het lerarentekort is in de grote steden al groot en neemt de komende jaren alleen nog maar toe. “Vijf jaar geleden had ik vacatures en dan kreeg ik 70 sollicitaties, nu had ik vier sollicitatie”, vertelt directrice Ella Duinker van basisschool Steigereiland in Amsterdam.

Geen betaalbare woning

Schooldirecteuren kunnen niet alleen moeilijk nieuwe mensen vinden, maar zien ook nog eens veel leraren vertrekken naar scholen buiten de stad. “Ik zou blij zijn als er ook huizen voor leerkrachten zouden komen die betaalbaar zijn”, vertelt Duinker. “Want nu, als leerkrachten een gezin krijgen, trekken ze allemaal uit de stad, omdat ze hier geen betaalbare woning kunnen vinden.”

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere hebben daarom ieder een noodplan gemaakt met tal van uitzonderlijke maatregelen. Zo krijgen alle Amsterdamse leerkrachten op de basisschool in het eerste jaar een toeslag van ongeveer 1000 euro. Wie voor de klas staat op een school met een groot aantal leerlingen met een risico op een onderwijsachterstand krijgt ongeveer 2500 euro.

Extra geld lost niet alle problemen op

Maar het extra geld lost niet meteen alle tekorten op, denkt Slob. Daarom mogen scholen zo nodig een dag in de week iemand laten lesgeven die daarvoor onbevoegd is. Hij denkt bijvoorbeeld aan teken- of muziekleraren. “Ik denk niet dat iedereen voor de klas kan staan”, zegt Duinker. “Dus je moet goed kijken welke onbevoegden je voor de klas zet en dan kan het een tijdelijke oplossing zijn.”

De onbevoegde krachten mogen geen kernvak als taal of rekenen of gym geven, tekent Slob aan. Bovendien moet de medezeggenschapsraad, die ouders en leerkrachten vertegenwoordigt, goedkeuren dat zij worden ingezet.

Lees ook: ‘Lerarentekort in grote steden groter dan minister denkt’

Volgend jaar willen 25 schoolbesturen in de grote steden gebruikmaken van de soepelere regels, schrijft Slob aan de Tweede Kamer.

Redactie/ANP