Gezondheid

Mensen gooien mondkapjes en handschoenen vaak in de verkeerde afvalbak

Nu we door het coronavirus steeds meer beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en rubberen of plastic handschoenen gebruiken, zien we die ook steeds meer tevoorschijn komen in het straat- en afvalbeeld. Afvalbedrijven doen daarom een dringende oproep om dergelijk ‘corona-afval’ niet in de plastic afvalemmer, maar in de restafval-bak te gooien.

Op dit moment worden mondkapjes en rubberen of plastic handschoenen in toenemende mate aangetroffen in afvalstromen waar zij niet thuis horen. Zoals in het gescheiden plastic afval, het riool, maar ook op straat en in de natuur.

Eerder drukte minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen Nederlanders ook al op het hart ‘geen doekjes, plastic handschoentjes en mondkapjes door het toilet te spoelen’:

Steeds meer beschermingsmiddelen

Gezien de verplichting van mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf 1 juni, is de verwachting dat we met z’n allen nog meer persoonlijke beschermingsmiddelen zullen gaan gebruiken. En dus is het belangrijk dat mensen hun gebruikte mondkapjes en handschoenen op de juiste manier weggooien. Dit hoort namelijk in de restafvalbak en niet bij het gescheiden plastic afval.

Ook NederlandSchoon en de Plastic Soup Foundation zagen met uitbreken van het coronavirus zich ook een nieuw probleem voordoen: beschermingsmaterialen zoals plastic handschoenen en mondkapjes, werden in toenemende mate op straat of in de natuur achtergelaten. Zij deden dan ook een oproep aan de Nederlandse bevolking: de gooi beschermingsmiddelen na gebruik gelijk in de afvalbak.

Restafval

Nu is het dus belangrijk de gebruikte beschermingsmiddelen in de goede afvalbak te gooien. Want in tegenstelling tot wat wellicht logisch lijkt; mondkapjes en plastic handschoenen horen niet in de vuilnisbak voor plastic, maar in de restafvalbak.