Politiek

Middelbare scholen bereiden zich 'stap voor stap' voor op heropening

De aangekondigde openstelling van de middelbare scholen op 2 juni zorgt voor blijdschap bij de scholen, maar ze staan daardoor ook voor een flinke uitdaging. Want hoe geef je aan alle leerlingen goed onderwijs in deze anderhalvemetersamenleving?

Bij het Fioretti Teylingen College voor vmbo in Voorhout gaan ze voorzichtig beginnen. “Vooruitlopend op 2 juni zijn we gestart met een basisrooster,” vertelt directeur Ton de Groot. “Kernvakken waarbij we de continuïteit zo optimaal mogelijk moeten houden. Dan denk je aan wiskunde en talen zoals Nederlands en Engels.”

Klassikaal onderwijs, maar niet zoals je normaal gewend bent. “Vanaf 2 juni laten we de helft van elke klas naar school komen, de andere helft volgt het thuis. De dag erna draaien we het om en gaat de andere helft naar school.” Op die manier moet toch structuur en persoonlijk contact ontstaan. En om te voorkomen dat leerlingen door elkaar heen gaan lopen is alleen eenrichtingsverkeer mogelijk in het schoolgebouw.

Sommige scholen nog niet klaar

Zoals het bij het Fioretti Teylingen College lukt om al leerlingen te ontvangen, is dat niet bij elke school het geval. “Sommige scholen blijven nog helemaal digitaal les geven,” vertelt woordvoerder Stan Termeer van de VO-raad. Daar zijn scholen vrij in. “Het is passen en meten en puzzelen hoe om te gaan met de anderhalve meter.”

Voor sommige schoolvormen is het lastig om door te kunnen gaan, zoals praktijklessen voor lassers op het vmbo. Dat is ook bij het Fioretti Teylingen College het geval, daar liggen alle praktijklessen nog stil. Alleen de examens, die gaan nog wel door. “Het zijn vooral beroepsgerichte schoolexamens in de horeca, bakken, metaal, elektra en bouw,” vertelt De Groot. “Die cijfers moeten we voor 2 juni afgerond hebben, dus zijn we nu met hele kleine groepjes in de praktijklokalen bezig met de examens.”

‘Leerlingen missen school’

De Groot zal in ieder geval blij zijn als vanaf 2 juni de school weer deels open kan. “We zijn tevreden met hoe het nu werkt, maar we lopen wel tegen grenzen aan. Het rendement is niet zo hoog en de leerlingen missen school ook wel.” Maar of de school er ook echt klaar voor is? “We beginnen met kernvakken. Om ervan te leren.”