Invoering leenstelsel zorgt voor hogere leningen en inkomsten bijbaan

Studenten zijn sinds de invoering van het leenstelsel meer gaan lenen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook is het bedrag wat ze verdienen met hun bijbaan meer dan studenten die voor de invoering van het leenstelsel zijn gaan studeren.

Drie op de vijf studenten uit de geboortejaren 1998 en 1999 hadden een lening op hun 18e. Uit de generatie van 1992 en 1993 was dit maar een op de vijf. Die laatste groep begon met studeren ruim voor de invoering van het leenstelsel in 2015.

De onderzoekers hebben steeds gekeken naar voltijdstudenten die een hbo- of wo-opleiding deden. De gemiddelde lening van studenten uit de jongere generatie bedroeg 510 euro per maand, ruim 200 euro meer dan die van hun voorgangers. Het CBS ziet dat elke nieuwe generatie studenten weer meer leent dan de vorige.

Lees ook: Renteverhoging voor studielening definitief van de baan

Bijbaan

De groep studenten die ervoor kiest om te gaan werken naast de studie is niet gegroeid. Maar studenten die werken, zijn wel meer gaan verdienen. Dat komt omdat ze meer uren zijn gaan maken en het minimumjeugdloon is verhoogd.

Studenten uit de geboortejaren 1998 en 1999 verdienden op hun 19e gemiddeld 420 euro per maand aan hun bijbaan. Dat is 16 procent meer dan wat de generatie van 1990 en 1991 verdiende op die leeftijd. Studenten vanaf 21 jaar hebben ook gemerkt dat de minimumloonleeftijd vanaf 2017 stapsgewijs is verlaagd.

Lees ook: Studieschuld? Het moet makkelijker worden om een hypotheek te krijgen

Coronacrisis

De statistici hebben het effect van de coronacrisis op studenten nog niet kunnen meten. Wel verwachten zij dat de financiën van studenten hierdoor onder druk is komen te staan. Ze hebben namelijk vaak flexbanen in sectoren die nu hard getroffen zijn, zoals de horeca en uitzendbranche.

Studentenvakbonden noemen de alsmaar verder stijgende studieschulden zeer verontrustend. “Deze bedragen baren veel zorgen. Dit betekent dat studieschulden van 50.000 euro geen uitzondering meer zijn. En hier zijn de effecten van de coronacrisis niet eens meegerekend”, stelt de Landelijke Studentenvakbond. De bonden willen dat er snel een einde gemaakt wordt aan het huidige leenstelsel.

Lees ook: Studenten bombarderen DUO tot ‘Ministerie van Schulden’ tijdens protest tegen leenstelsel

Ook maken studentenorganisaties zich zorgen over studenten die steeds meer gaan werken om de weggevallen basisbeurs te compenseren. “Logisch dat studenten meer bijwerken door hogere kosten van kamerhuur en collegegeld en minder inkomsten dankzij de weggevallen basisbeurs. Met werken is niks mis, maar veel uren maken in combinatie met een fulltimestudie zorgt voor meer stress en minder ruimte voor ontplooiing en ontspanning”, aldus FNV Young.

ANP