112

Hoogwater in Limburg: rivier dreigt buiten oevers te treden

De rivier de Roer in het Limburgse Vlodrop dreigt buiten haar oevers te treden. Een woordvoerder van Waterschap Limburg zegt dat de kans aanwezig is dat dit woensdagavond of vannacht gebeurt.

Op dit moment zijn er tientallen vrachtwagens en kranen bij de rivier om het water tegen te houden. Bij het kasteel het Steenen Huys worden big bags, grote zandzakken, neergelegd.

Volgens kasteeleigenaar John Akkerman is het een ‘1953-sfeer’: ”Het is een race tegen de klok. Die bulk water zit eraan te komen. Het is echt dramatisch.” John legt uit dat de afvoer van de Roer normaal onder de 100 kubieke meter per seconde ligt. ”Nu wordt zelfs een meetpunt van 120 verwacht.”

Draaiboek

Bij hoogwater wordt een draaiboek in werking gesteld. Dat houdt in dat fietstunnels en straten worden afgezet, en dat een rioolpomp wordt aangezet.

De woordvoerder van Waterschap Limburg zegt dat de kans aanwezig is dat de rivier vanavond of vannacht buiten haar oevers treedt. ”Als dat gebeurt, is het zaak dat er zo min mogelijk schade zal komen. Morgenvroeg beoordelen we de situatie en beoordelen we of er aanvullende acties nodig zijn.”

Beeld: Track’88