Dieren

Hoogtepunt in Ouwehands Dierenpark: de twee reuzenpanda's hebben gepaard!

Reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya hebben zaterdag in Ouwehands Dierenpark voor het eerst gepaard. Een bijzonder moment, waar de pandaverzorgers al sinds komst van de dieren in 2017 naartoe hebben gewerkt.

Om ervoor te zorgen dat de twee panda’s het met elkaar zouden doen, werden zowel voor als achter de schermen verschillende maatregelen. Zo werd de urine van de dieren in elkaars verblijf verspreid, kreeg mannetje Xing Ya geluidsopnames te horen van reuzenpandamannen in de paartijd en is hij getraind om op zijn achterpoten te staan zodat hij in staat zou zijn de daad te volbrengen.

Paar dagen vruchtbaar

De voortplanting van de reuzenpanda is zeer complex, omdat het vrouwtje slechts een paar dagen per jaar vruchtbaar is. Eind vorige week bleek uit een hormoonbepaling dat vrouwtje Wu Wen klaar was voor de daad. De pandaverzorgers zijn vanaf dat moment dag en nacht bij de twee reuzenpanda’s gebleven om ze te begeleiden en samen te brengen in een speciaal verblijf. Ze kregen hierbij ondersteuning van experts van een pandaverblijf in China.

Bedreigde diersoort

De komende weken zullen de hormonen in de urine van vrouwtje Wu Wen dagelijks worden gecontroleerd. Hieruit zal moeten blijken of de paringspoging is geslaagd. Mochten de reuzenpanda’s in blijde verwachting zijn, dan is dat goed nieuws.

De reuzenpanda is namelijk een bedreigde diersoort die alleen nog voorkomt in de wilde natuur in China. Volgens de laatste telling leven op dit moment nog 1.864 reuzenpanda’s in het wild. Door deelname aan het fokprogramma hoopt Ouwehands Dierenpark te kunnen bijdragen aan het in stand houden van de populatie.