Gezondheid

Hoe gaan de GGD's te werk bij een contactonderzoek?

In een kort filmpje legt het Rijksinstituut voor Volkskgezondheid en Milieu (RIVM) uit hoe een contactonderzoek verloopt nadat bij een patiënt een besmettelijke ziekte is vastgesteld. Dit nadat het bekend is geworden dat een man uit Loon op Zand besmet is geraakt met het coronavirus.

Terwijl de patiënt wordt geïsoleerd, onderzoeken de GGD’s met wie hij of zij contact heeft gehad. Deze mensen worden gecontroleerd op mogelijke ziekteverschijnselen. Als ze die hebben, worden ook zij geïsoleerd. Door zo’n contactonderzoek worden nieuwe patiënten makkelijk gevonden en kan verspreiding van de ziekte worden voorkomen, aldus het filmpje.

Protocol

Teamhoofd en arts infectieziekten van de GGD in Amsterdam Anja Schreijer legde het eerder als volgt uit: “Al die mensen gaan we bellen en vragen hun gezondheid twee weken goed in de gaten te houden. Zij moeten zich melden als ze symptomen vertonen. Mocht er iemand besmet zijn, dan begint dat hele protocol opnieuw.” Zij spreekt namens de GGD GHOR Nederland. Dat is de overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR).

Besmetting

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels, bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. De contact die bij de GGD in beeld zijn, moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Ook moeten ze melding maken van eventuele andere klachten die zij hebben.

ANP/Redactie