Gezondheid

Ziekenhuis start verslavingspoli voor rokende longpatiënten

Longpatiënten die roken kunnen vanaf het nieuwe jaar terecht bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Daar is een speciale verslavingspoli geopend voor verstokte rokers. Het is de eerste poli voor rookverslaafden in Nederland.

Longartsen van het ziekenhuis werken in de poli nauw samen met specialisten in de verslavingszorg. Daardoor kunnen longartsen rokende patiënten die moeite hebben met stoppen met roken sneller doorverwijzen naar verslavingszorg. De verschillende specialismen onder een dak maken de zorg dus een stuk efficiënter, aldus het ziekenhuis. “De stoppen met roken-zorg kan nu veel makkelijker geïntegreerd worden in het behandelplan.”

Verslavingscoach

Longpatiënten krijgen een consult bij een verslavingsarts. Deze brengt de problematiek van de patiënt in kaart en regelt de afstemming met medisch specialisten en de huisarts. Daarnaast krijgen de patiënten ondersteuning van een verslavingscoach. “Niet elke patiënt heeft een intensief behandeltraject vanuit de verslavingszorg nodig, soms kan een enkel consult voldoende zijn om daarna zelf of met hulp van de huisarts toch van het roken af te komen. We gaan met elkaar zoeken naar de juiste zorg door de juiste persoon op de juist plek en op het juiste moment”, zegt verslavingsarts Robert van de Graaf.