Weer & Verkeer

Nederland goed op weg naar eerste sneeuwloze winter sinds de weermetingen

Nu februari is begonnen, zijn twee van de drie wintermaanden al voorbij. Van winters weer was tot dusverre echter niet of nauwelijks sprake. In de Bilt is deze winter nog geen één keer sneeuw gevallen. Volgens Weer.nl is het nog nooit voorgekomen dat een winter zo lang sneeuwloos verliep.

Gemiddeld valt de eerste sneeuw van de winter in december. Sterker nog: slechts vier keer eerder viel de eerste sneeuw pas ná december. Vóór deze winter stond het record voor de eerste sneeuwval in de Bilt op naam van de zeer zachte winter van 2006-2007. Toen viel de eerste sneeuw pas op 21 januari. Deze winter gaan we dus al dik over dat record heen.

Lokaal wel sneeuwval

Hoewel in de Bilt nog geen sneeuwvlok te zien was, kwam er lokaal al wel wat sneeuwval voor. Zo werd het in het zuiden van Limburg op 22 januari even wit door uitsneeuwende mist.

Afgelopen week kwamen in Groningen tijdens een bui ook even sneeuwvlokken naar beneden. Deze lokale sneeuwval neemt echter niet weg dat deze winter uitermate sneeuwarm verloopt.

Eerste sneeuwloze winter?

Hoewel een winter nooit eerder sneeuwloos verliep, kwam het wel eerder voor dat er tijdens een winter geen sneeuwdek gevormd werd in de Bilt. Zo verliepen de winters van 1990, 1997 en 2014 groen. Er viel deze winters wel sneeuw, maar deze bleef niet liggen.

'We zijn goed op weg naar de eerste sneeuwloze winter sinds de weermetingen'

Het verschil tussen 1 februari 2019 (rechts) en vandaag (1 februari 2020, links). Foto: Sjef Kenniphaas

Als er in deze winter geen sneeuw meer valt in de Bilt, dan betekent dat dus de eerste sneeuwloze winter sinds 1901, toen er werd begonnen met de metingen.

Voorlopig geen sneeuwval in het vooruitzicht

De komende tijd blijft het onverminderd zacht. Sneeuw zit de komende periode dan ook niet in de verwachting en dus zal het record van de sneeuwloze periode verder uitbreiden. Toch staat het niet vast dat het winterhalfjaar sneeuwloos blijft, want februari is nog maar net begonnen en ook in maart en april kan het nog sneeuwen.

Via Weer.nl