Weer & Verkeer

Digitale reclameborden gevaarlijk voor automobilist: 'Dit gaat mensenlevens kosten'

Digitale reclameborden langs de weg zorgen voor gevaarlijke situaties voor automobilisten. “Er zijn geen concrete cijfers, maar je hoeft geen ‘Einstein’ te zijn om in te zien dat dit soort led-panelen automobilisten afleiden”, vertelt Nelly Vollebregt van de Vereniging Verkeersslachtoffers (VVS).

De vereniging doet een beroep op Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies om geen nieuwe vergunningen meer te verlenen voor dit soort reclame-uitingen. “Dit is een onderwerp wat natuurlijk al langere tijd speelt. Maar we zien dat er nog steeds nieuwe vergunningen worden verleend.” En dat is geen goede ontwikkeling, vindt Nelly Vollebregt. “Vooral de led-borden waarvan de wisselfrequentie hoog is, met vel licht, zijn gevaarlijk. Als er dan ook nog eens een reclame te zien is die jou als automobilist aanspreekt dan ben je zeker voor een paar seconden afgeleid.”

Split-second

En in die seconden kan er een hoop veranderen op de weg. Het wegkijken kan zorgen voor onverwacht gevaarlijke situaties: “Ingrijpen en bijsturen gaan gewoon niet samen met dit soort reclames. Het is buitengewoon onverstandig. “Er zijn geen cijfers van ongelukken waarvan als oorzaak afleiding door reclameborden wordt aangewezen.” Maar dat vindt Vollebregt ook niet gek: “Zoiets gebeurt in een split-second. Maar je hoeft geen ‘Einstein’ te zijn om te concluderen dat zulke borden wel degelijk de aandacht vragen.” Aandacht die je dan vervolgens niet voor het verkeer hebt.

Volgens Rijkswaterstaat is er voor het gebruik van led reclameschermen langs de weg een speciale richtlijn opgesteld waaraan moet worden voldaan. Er mogen bijvoorbeeld geen bewegende beelden worden getoond en de schermen mogen niet verblinden. Om te voorkomen dat een reclamescherm de aandacht lang vasthoudt, mogen beelden en teksten niet vaker dan één keer per zes seconden wisselen en de beelden mogen niet aan elkaar gerelateerd zijn.

Mensenlevens

Het plaatsen gebeurt dus onder strenge voorwaarden. Maar de uitbreiding van het aantal vergunningen blijft volgens Nelly Vollebregt een probleem. “Dat gaat uiteindelijk in de verkeersveiligheid mensenlevens kosten”, concludeert ze.

Rijkswaterstaat laat weten dat er op dit moment geen locaties in de ongevals- en doorstromingscijfers aanwijsbaar zijn, waar felle reclameborden ontoelaatbaar bijdragen aan de verkeersveiligheid. Bij zo’n situatie heeft Rijkswaterstaat als wegbeheerder zelf ook de bevoegdheid om aanpassingen door te voeren.