Politiek

Defensie over behoefte laagvliegroute JSF: 'Buitengewoon ongelukkig en prematuur'

Het ministerie van Defensie is op dit moment nog niet van plan om een oude laagvliegroute boven Noord-Nederland opnieuw in gebruik te nemen. Dat meldt woordvoerder Peter Valstar van het ministerie aan Hart van Nederland.

Wel wordt voorbereidend werk gedaan om een nieuwe vergunningsaanvraag voor militaire vluchten in te dienen. Er is nog geen beslissing genomen of de laagvliegroute bij die aanvraag wordt opgenomen, maar de optie wordt wel onderzocht.

Opgeheven vanwege overlast en gevaar

In Friesland, Overijssel en Drenthe is groot ongenoegen ontstaan over het mogelijk opnieuw in gebruik nemen van de laagvliegroute-10a. Die route, die over Noord-Nederland loopt via Dokkum, Drachten, Meppel, Deventer en Winterswijk en waar straalvliegtuigen tot 75 meter boven de grond mogen vliegen, werd in 2002 opgeheven. Dat kwam vanwege geluidsoverlast en mogelijk gevaarlijke situaties door de ligging van luchtvaartterrein Drachten.

Lees ook: Verzet tegen laagvliegroute JSF: ‘Ongelofelijk veel herrie’

Omwonenden van de laagvliegroute vrezen de gevolgen als de route opnieuw wordt ingevoerd. “Nu al trillen de ramen in de kozijnen, gaan auto-alarmen af en gaat de hond ervandoor als de JSF op 75 meter overkomt”, zei Gerard Veldman eerder. Veldman is bewoner van het Friese Cornjum, waar hij onder de aan- en uitvliegroute van Vliegbasis Leeuwarden woont.

Aanvraag vergunning

Inmiddels bereidt het ministerie van Defensie de aanvraag van Natuurbeschermingsvergunningen voor militaire vliegactiviteiten voor, waarbij ook het gebruik van de luchtvaartroutes wordt onderzocht. Volgens Valstar wordt op dit moment een effectenanalyse uitgevoerd, waarvan de uitkomsten zullen worden om binnen enkele weken de vergunning aan te vragen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Volgens Sijbe Knol, Statenlid van de Friese Nationale Partij, wordt hiermee direct ingegaan tegen de wensen van de Noordelijke provincies. “Friesland, Drenthe en Overijssel hebben het verzoek neergelegd om deze laagvliegroute niet meer in gebruik te nemen.” Dat de optie nu toch wordt bekeken is wat hem betreft teken dat het Rijk niet luistert naar de wensen van de bewoners.

‘Ongelukkig en prematuur’

Het ministerie ontkent dat er op dit moment behoefte is om de laagvliegroute weer in gebruik te nemen. “De behoefte kan echter in de toekomst wel ontstaan als bijvoorbeeld de mogelijkheid tot oefenen in het buitenland volledig komt te vervallen of als er een verandering plaatsvindt in de dreigingssituatie,” meldt Valstar.

Lees ook: F-35 aangekomen in Nederland: ‘Deze kist gaat het verschil maken’

Dat Defensie geen behoefte heeft om de laagvliegroute te gebruiken staat haaks op het antwoord in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchtruimherziening van de overheid. Daarin wordt het volgende gezegd: “Momenteel heeft de luchtmacht de behoefte om de linkroute-10a laagvliegroute weer in gebruik te nemen.” Volgens Valstar is dit antwoord ‘buitengewoon ongelukkig en prematuur’. “Mocht het überhaupt in de toekomst komen tot een vergunningaanvraag voor Defensie, dan zal uiteraard overlegd worden met de betrokken provincies en gemeenten en alternatieven worden afgewogen. Pas daarna zal overgegaan worden tot een eventuele vergunningsaanvraag.”

Niet gerustgesteld

De provinciale politiek is nog niet gerustgesteld. Dinsdag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de invoering van de F-35 Joint Strike Fighter (JSF), en zal vermoedelijk ook de laagvliegroute besproken worden. Verschillende Statenleden waaronder Knol zullen daarbij zijn. “We zijn blij dat Defensie nu tegen Hart van Nederland aangeeft dat de bewoordingen prematuur zijn. Maar wij hebben nog niets van de staatssecretaris gehoord. Wij wachten af of ze morgen hetzelfde wil herhalen.”