Weer & Verkeer

Buurtbewoners over onveilige straat Ommen: 'Het gaat vaak nét goed'

Buurtbewoners van de Schurinkstraat in Ommen willen dat er meer maatregelen komen om de straat veiliger te maken. In december gebeurde er een dodelijk ongeval waarbij een 75-jarige man overleed. Eind was het weer raak: toen raakte een voetganger gewond tijdens het oversteken.

Volgens buurtbewoners is de straat onoverzichtelijk en ligt het zebrapad op de verkeerde plek. Daar komt bij dat omwonenden zeggen dat er in de Schurinkstraat te hard gereden wordt.

Slecht zicht

“Het gaat om twee problemen”, vertelt buurtbewoner Janine Slaat. “Alleereerst de snelheid, waardoor mensen die oversteken al snel verrast worden door doorrijdend verkeer.” Ze is dan ook voorstander van een maximumsnelheid van 30 km per uur.

Verder vindt Janine de straat erg onoverzichtelijk. “Bij sommige uitritten is het zicht zo slecht, dat je auto’s pas aan ziet komen als je al half op de weg zit. Vaak gaat het dan net goed.” Als voorbeeld noemt Janine de uitrit bij de Lidl. “Daar staan nogal wat auto’s geparkeerd waar je aankomend verkeer niet goed kunt zien. Het beste is als die parkeerplaatsen opgeheven worden.”

‘Oversteekplaats naar links’

Een andere buurtbewoner vindt vooral dat het zebrapad op de verkeerde plek staat. “Ik denk dat het beter is als de oversteekplaats honderd meter naar links moet.” Automobilisten zouden dan veel meer overzicht hebben, verwacht ze. “Nu komt het zebrapad te snel na de afslag, waardoor bestuurders verrast worden door mensen die oversteken.”

Verlichte portalen

Wethouder Leo Bongers heeft maatregelen aangekondigd. De bestuurder beloofde voor de zomer verlichte portalen bij de zeebrapaden te plaatsen. Wel zei hij eerder tegen De Stentor dat er verder geen snelheidsremmende maatregelen zullen worden genomen. “De gemiddelde snelheden die hier gemeten zijn tonen aan dat het geen racebaan is, hoewel sommigen deze weg wel zo noemen”, zei de wethouder in april. “Strakker handhaven door de politie zal dan ook weinig nut hebben.”

Toch zijn buurtbewoners niet overtuigd. Enkelen van hen geven aan dat automobilisten van tevoren gewaarschuwd moeten worden over het zebrapad. Daarnaast pleiten ze voor een oplossing voor bestuurders die te hard rijden.