Politiek

Middelbare scholen merken het steeds vaker: brugklassers niet op niveau

Middelbare scholen moeten vaker brugklassers bijspijkeren die met achterstanden van de basisschool komen. Het lerarentekort in het basisonderwijs zou de oorzaak zijn voor het stijgend aantal leerlingen dat niet het gewenste niveau heeft.

Sectororganisatie VO-raad waarschuwt in het AD dat de leerachterstanden alleen maar groter worden als er geen oplossing komt voor de problemen op de basisscholen.

Vooral lezen een probleem

De brugklassers komen vooral met een leesachterstand op de middelbare school. Zeker leerlingen die thuis geen extra hulp krijgen, gaan achterlopen. Op dit moment worden met name de grote steden hard geraakt door een tekort aan leraren op basisscholen. Er zijn klassen die steeds wisselende gezichten zien, omdat er een heel schooljaar geen vaste leerkracht te vinden is.

De VO-raad krijgt hier ook signalen over binnen. “Docenten zien dat lang niet alle leerlingen het niveau op de basisschool halen en veel moeten repareren. Dat probleem neemt alleen maar toe met het lerarentekort”, zegt voorzitter Paul Rosenmöller tegen het AD.